Thứ Hai, 11 tháng 3, 2019

Hình thức can thiệp: Bán trú + tiết cá nhân trong và 

ngoài giờ:


a. Lớp bán trú:Mỗi lớp 4 đến 6 trẻ x 1 cô dạy nhóm (mỗi cháu học ít nhất 50 phút cá nhân 1 cô/1 trò từ thứ 2 đến thứ 7)
LỊCH HOẠT ĐỘNG
THỜI GIAN
Nội dung
7h00- 7h30
Đón trẻ
7h30- 8h00
Ăn sáng
8h00-10h45
Học cá nhân và học theo nhóm
11h00-11h45
Ăn chính
11h45-14h00
Ngủ trưa
14h00- 14h30
Ăn phụ chiều
14h30-17h
Học cá nhân và học theo nhóm

b. Tiết cá nhân trong và ngoài giờ
(Khung giờ từ 7h đến 20h30)

Thời gian
Ca
Học phí
7h00-8h00
1
150.000/1 giờ
8h00- 9h00
2
150.000/1 giờ
9h00-10h00
3
150.000/1 giờ
14h30-15h30
4
150.000/1 giờ
15h30-16h30
5
150.000/1 giờ
16h30-17h30
6
150.000/1 giờ
17h30-18h30
7
180.000/1 giờ
18h30-19h30
8
180.000/1 giờ
19h30-20h30
9
180.000/1 giờ
·        Can thiệp sớm giai đoạn 1: từ 18 tháng đến 3 tuổi.
·        Can thiệp sớm giai đoạn 2: từ 3 đến 6 tuổi
·        Lớp tiền tiểu học – chuẩn bị cho các cháu vào lớp 1 hòa nhập.
·        Các lớp học hòa nhập/chuyên biệt cho trẻ từ 7 tuổi trở lên.