Thứ Hai, 15 tháng 4, 2019

Để có thể nhận biết, phân biệt giữa trẻ có tâm lí bình thường và trẻ bị bệnh lí là không dễ dàng.Tuy nhiên, có thể phân biệt giữa trẻ bình thường và trẻ bệnh lí theo các tiêu chí sau: sự phát triển trung bình, theo khả năng thích ứng và theo đánh giá chủ quan của trẻ về chất lượng sống:
- Sự phát triển trung bình
Giá trị trung bình của trình độ phát triển của trẻ ở một độ tuổi nhất định, còn gọi là sự phát triển trung bình. Để có thể xác định được giá trị trung bình của trình độ phát triển, nói cách khác là xác định được chuẩn đánh giá trẻ bình thường hay bệnh lí, phải dựa vào những phương pháp đo lường của tâm lí học về các mặt số lượng, thống kê hoặc chất lượng của sự phát triển các chức năng tâm lí.
- Sự thích ứng
Khả năng thích ứng là một tiêu chuẩn về bình thường hay được dùng. Thích ứng là khả năng phản ứng để lấy lại sự cân bằng đã mất. Cùng với sự phát triển, trẻ luôn phải thích ứng với những điều kiện sống mới. Bằng tính năng động của hoạt động tâm lí, đứa trẻ bình thường phải tự tìm lại được sự cân bằng của đòi sống tinh thần cho mình.
- Trạng thái chủ quan
Mặt chủ quan là mặt chủ yếu của sức khoẻ tâm thần trẻ em. Khả năng trẻ cảm nhận niềm vui, sự thoải mái, tò mò... trong cuộc sống là những thứ được nhận biết không trực tiếp nhưng lại giúp hiểu rõ về sự phát triển tâm lí của trẻ. Một đứa trẻ hiếu động, lo hãi, trầm cảm, hoang tưởng... không thể là một đứa trẻ bình thường.
Từ những tiêu chí trên, có, thể nói rằng trẻ có tâm lí bệnh lí là những trẻ không đạt được trình độ phát triển trung bình, khả năng thích ứng kém và có những đau khổ, bất thường trong cảm nhận chủ quan về cuộc sống, được thể hiện thông qua các hành vi.
Trong tâm bệnh học trẻ em, để xác định tình trạng của trẻ nhất thiết cần đánh giá về mặt lâm sàng. Để đánh giá, phải xác định mức độ phát triển, nghiên cứu những hoàn cảnh riêng, những tiềm năng thích ứng, những đánh giá chủ quan của đứa trẻ về cuộc sống, tính chất tác động của môi trường xung quanh. Tất cả những yếu tố: di truyền, sinh học, môi trường, các quan hệ, gia đình, xã hội, tâm lí... tác động qua lại một cách phức tạp và có ý nghĩa khác nhau đối với sự phát triển bình thường hay bệnh lí của trẻ. Việc lựa chọn các công cụ nghiên cứu phù họp đối với các kiểu rối loạn là rất quan trọng và không thể không dùng những công cụ đo lường và phóng chiếu của tâm lí học. Đánh giá về những vấn đề này đòi hỏi hết sức thận trọng và chuẩn mực. Mọi đánh giá đều phải tính đến yếu tố phát triển về mặt thời gian.
Vì tương lai của con trẻ, các bậc phụ huynh cần nhạy cảm để quan sát con mình, phát hiện những dấu hiệu bất thường để nhanh chóng có biện pháp tác động kịp thời. Để hiểu rõ hơn về Trẻ có rối nhiễu tâm trí: Trẻ tăng động, tự kỷ, nói lắp, nói ngọng, khó khăn trong học tập, rối loạn hành vi...các bậc phụ huynh có thể gọi 0327.833.883 để được trợ giúp kịp thời. Đừng để mọi sự trở nên quá muộn chỉ vì thiếu quan tâm. Trân trọng!

By Trung Tâm Minh Trang - Chuyên Tư Vấn, Đánh Giá, Can Thiệp trẻ Tự Kỷ, Tăng Động, Nói Ngọng, Nói Lắp tại TP. Thái Nguyên