Thứ Hai, 15 tháng 4, 2019

DẠY TRẺ TỰ KỶ BIẾT DÙNG NGÔN NGỮ, CỬ CHỈ KHI ĐÒI LẤY MỘT VẬT NÀO ĐÓ MÀ TRẺ THÍCH 
( Dành cho các bậc phụ huynh có con tự kỉ hỗ trợ thêm khi con ở nhà)
Trẻ tự kỷ thường có một đặc điểm chung là không biết cách bộc lộ nhu cầu của mình thông qua lời nói. Khi trẻ cần lấy một vật gì, trẻ thường kéo tay người lớn và chỉ về đồ vật mà trẻ muốn nhưng tuyệt nhiên trẻ không nói ( dù trẻ đã có ngôn ngữ). Câu hỏi đặt ra trong can thiệp là: Làm thế nào để giúp trẻ có thể phối hợp giữa chỉ tay và lời nói? Xin chia sẻ một số cách giúp trẻ có thể cải thiện điều này với các bậc phụ huynh có con mắc hội chứng chậm nói
- Với những trẻ chưa thể nói được hai từ đơn, ta có thể giúp trẻ sử dụng một từ bằng cách khi trẻ chỉ tay vào vật mà trẻ thích, ta hỏi trẻ: con muốn lấy cái gì? Và chỉ lấy giúp trẻ khi trẻ phải nói được từ đó: Ví dụ: "Bóng". Và khi trẻ nói được thì cần khen ngợi lấy ngay cho trẻ
- Với những trẻ đã có thể nói được hai từ đơn trở lên, các bước thực hiện cũng tương tự như thế nhưng yêu cầu trẻ phải nói được hai từ. Ví dụ: "" Con muốn gì?" " Muốn bóng"
- Tiếp tục phát triển từ cho trẻ lên câu với 3 từ: Các bước như trên nhưng yêu cầu trẻ phải nói được ba từ: "Con muốn bóng"
Có thể hướng dẫn trẻ nói với người mà trẻ muốn giúp trẻ lấy bóng để phát triển vốn từ cho trẻ: Ví dụ: "Con muốn ai lấy bóng cho con?"- Trẻ phải trả lời được: "Mẹ! Con muốn bóng"
Lưu ý:
- Mỗi bước làm đi làm lại nhiều lần
- Khen thưởng khi trẻ làm đúng yêu cầu
- Khi trẻ làm đúng theo yêu cầu thì phải lấy đồ cho trẻ ngay
- Có thể tạo tình huống cho trẻ bẳng cách đặt hai vật trong đó có một vật trẻ thích và một vật trẻ không thích, thực hiện các bước phát triển ngôn ngữ như trên và yêu cầu trẻ phải chỉ được tay vào đúng vật mà trẻ thích
Cố gắng duy trì giao tiếp mắt với trẻ và lắng nghe trẻ nói không nên lơ là khi trẻ cố giao tiếp với chúng ta
Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Giáo dục Minh Trang
Hotline: 0327.833.883